Design thinking op de pabo

Video over design thinking op de pabo

Op de pabo van FHKE werken studenten doorlopend aan de ontwikkeling van hun TEC-skills. Dit wordt het beste zichtbaar in de leerlijn O&O21 en in het bijzonder in leerarrangement 7 (H2-fase), waarin design thinking for educators centraal staat.

Derdejaarsstudenten van FHKE Pabo Eindhoven volgend een leerarrangement van een half jaar met als onderwerp ‘de leraar als ontwerper’. In de eerste twee jaar ligt de focus vooral op leerkrachtvaardigheden in de klas (micro), in deze periode vragen we ze expliciet om meer op schoolniveau en vanuit de omgeving van de school naar onderwijs te kijken (meso, macroniveau). Ze krijgen bij de start van de periode een aantal actuele ‘challenges’ voorgeschoteld die spelen in het beroepenveld Primair Onderwijs. Denk aan onderwerpen als internationalisering, persoonsvorming, creativiteit, bewegend leren. Met behulp van de methodiek Design Thinking for Educators werken ze in een groep aan een onderwijsontwerp. We zetten ons netwerk van scholen, partners en experts van andere opleidingen in om het ontwerpproces te verrijken.

Design thinking op de pabo in Eindhoven

Vragen of wil je meer informatie?


Neem contact op met ons