Onderzoek

Onderzoek is een essentieel onderdeel van onderzoeksplatform De Onderwijsgenieurs. Het praktijkgerichte onderzoek dat we uitvoeren is sterk verbonden met de professionaliseringstrajecten die we uitvoeren en heeft veelal een ontwerpgericht karakter. Bij onderzoek doen hoort uitdrukkelijk ook kennisdeling via publicaties en presentaties, zowel nationaal als internationaal.

De Onderwijsingenieurs richt zich op empowerment van onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. Het hands-on verkennen van effectieve technologieën is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Zo werken de lectoraten samen met het werkveld educatie aan nóg beter onderwijs.

Filters:

Vragen of wil je meer informatie?


Neem contact op met ons