Professioneel leren met impact

Bij de professionaliseringstrajecten van De Onderwijsingenieurs werken we in zgn. Learning Design Studio’s (LDS), een speciale variant van een Professionele Leergemeenschap. In een design studio delen ontwerpers hun ideeën, ervaringen en voorlopige ‘producten’ met collega’s. Die denken mee met de inbrenger en geven feedback.

Tijdens de sessies van een LDS maken we gebruik van ‘protocollen’ om de sessie een doelgericht karakter te geven. Dit komt de impact van het gehele traject ten goede, weten we uit ervaring. De meest gebruikte protocollen hebben we verzameld in deze publicatie. De protocollen die we hebben opgenomen en de bijbehorende handreikingen zijn overigens vaak prima bruikbaar in andere PLG-varianten. Sommige protocollen zijn bovendien ook in te zetten als werkvorm in bijvoorbeeld workshops, cursussen en intervisiesessies. Bovendien hebben verschillende LDS-deelnemers protocollen – soms met enige aanpassing – succesvol ingezet in hun eigen lessen.

Professioneel leren met impact (2019)

Vragen of wil je meer informatie?


Neem contact op met ons