Podcast aflevering 4: Cultureel responsief lesgeven met Kennedy Tielman

Vanwege de Fontys Week van de Diversiteit van 4 t/m 10 oktober 2021 schoven we deze vierde aflevering naar voren in ons schema. We gaan in gesprek met Kennedy Tielman. Hij is lerarenopleider, zanger en manager van salsaband Orquesta Pegasaya en doet ook nog onderzoek naar interculturele responsiviteit van onderwijsprofessionals. Kennedy praat ons bij over culturele sensitiviteit, responsiviteit, superdiversiteit en nog veel meer.

In de podcast worden verschillende onderzoekers genoemd. Kennedy beschouwt het werk van Genevay Gay als een belangrijke pijler voor onderzoek naar cultureel responsief onderwijs. Zie bijvoorbeeld:

Gay, G. (2000). Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice. New York: Teachers College Press.

Vragen of wil je meer informatie?


Neem contact op met ons