Exploring social learning technologies for young children

Dit onderzoeksproject richt zich op toepassingen van Social Learning Technologies (zoals AR/VR, tastsensoren/-interfaces en motion tracking devices) voor het creƫren van interactieve online leermogelijkheden in de onderbouw van het basisonderwijs (groep 1-4).
De coronacrisis leidt tot een enorme boost van ICT-toepassingen in onderwijspraktijken. Om deze ontwikkeling door te zetten en toe te werken naar een hybride vorm van onderwijs (waarin online en offline onderwijs wordt gecombineerd) en de mogelijkheden van nieuwe technologieƫn optimaal worden benut, is het belangrijk dit momentum te benutten. Er zijn echter niet alleen voordelen aan de huidige vormen van 2D online leeromgevingen (zoals bijvoorbeeld MS Teams), zeker niet voor jongere leerlingen in het basisonderwijs. Voor hen is sociale interactie in groepen, het samen spelen en leren, van groot belang voor hun ontwikkeling. Een pedagogisch veilige leeromgeving draagt bij aan het welzijn van deze leerlingen en daarmee aan hun leervermogen. Ook is de verbale communicatie bij deze groep leerlingen nog niet voldoende ontwikkeld om te leren in een online leeromgeving die vrijwel exclusief gericht is op verbale interactie.
In de digitale leeromgevingen die deze dagen worden gebruikt ontbreekt aandacht voor motorische ontwikkeling, maar vooral ook voor sociale, nonverbale vormen van leren die voor jonge kinderen essentieel zijn. Elkaar in 3D kunnen ontmoeten en voelen zou kunnen helpen om de sociale interactie tussen deze leerlingen te versterken. Ook het vrij(er) kunnen bewegen in een online omgeving is belangrijk voor deze doelgroep.
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een ‘proof of concept’ van een virtuele 3D-speel-leeromgeving, waarin jonge kinderen (4-8 jaar) de beleving hebben echt samen te kunnen spelen en leren in situaties waarin afstandsonderwijs noodzakelijk is.

Vragen of wil je meer informatie?


Neem contact op met ons