Hoe maak je werk van feedback in je school?

Op De Nieuwste School in Tilburg ondersteunden we vanuit De Onderwijsingenieurs twee jaar lang het Science-team (de docenten biologie, natuurkunde en scheikunde). In een Learning Design Studio (LDS) werkte het team aan verbetering van de kwaliteit en systematiek van feedback aan leerlingen.

Natuurlijk kwam daar niet zomaar één standaardoplossing uit. In plaats daarvan gingen verschillende docenten in hun eigen praktijk aan de slag met verschillende ideeën en aanpakken. In de LDS-sessies deelden ze tussentijds hun bevindingen met elkaar en haalden ze feedback op bij hun collega’s. Om aan te geven vanuit welke beginsituatie ze starten en welke aanpakken ze daarbij zochten, maakten ze deze infographic.

Het werd een interessante en vruchtbare expeditie! Met een team van tien enthousiaste en gedreven docenten was het zaak om in gesprekken steeds focus te houden op wat er echt toe deed om te bespreken. Want voor je het weet schiet je samen al pratend een zijpaadje dat uiteindelijk niet bijdraagt aan waar het echt om gaat: het verbeteren van de praktijk!

Bedankt team dat ik met jullie mee op reis mocht!

De LDS werd mede mogelijk gemaakt door een succesvolle aanvraag bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF) door Martin Vos.

Vragen of wil je meer informatie?


Neem contact op met ons